Velkommen til Norsk Buhundklubb

  • Utskrift

 

Norsk buhund - den tjenestevillige norske spisshunden med opprinnelse fra vikingtiden. En frisk og robust hunderase som kan brukes til alt - fra jakt og gjeting til agility. Stor motor på jobb og en kosebamse inne. Barnas beste venn.

Norsk Buhundklubb ble stiftet i 1939. Klubben er tilsluttet Norsk Kennel Klubb. Du kan lese mer om klubben og Norsk Buhund under Norsk buhunds historieHar du glemt å gi melding om ny adresse?

Vi har fått mange eksemplarer av julenummeret av Buhunden i retur. Har du flyttet, eller fått ny adresse ber vi om at du kontakter oss slik at vi får ettersendt bladet. Er du i ferd med å flytte, eller har fått tildelt ny adresse i form av nytt navn på veg, eller nytt husnummer, er det fint om du husker å oppdaterer adressen i NKKs system DogWeb.  Årsmøtet 2018

Dato: 17.03.2018 kl.: 13:00 

Sted: Comfort Hotel Runway, Gardermoen

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte, vi kommer tilbake til tema.

Årsmøteinnkallingen finner du under fanen Styre og stell, her vil årsmøtepapirer bli lagt ut fortløpende.


 

Buhundens nasjonaldag 2018

Nasjonaldagen avholdes på Hunderfossen camping helga 24. - 26. august. 

Det starter som vanlig på fredag kveld med handlerkurs og grilling fra kl 1800. Selve utstillingen avholdes på lørdag og på søndag blir det også aktiviteter alle kan delta på. 

Hold av helgen, så sees vi der! 


 

Vedrørende CA (Cerebellar Ataxia)

Avlsrådet er kjent med diskusjonen ved. Cerebellar Ataxia (CA) og at det i UK har kommet en ny gentest for CA på markedet, som også er tilgjengelig for Norsk Buhund.

Siden vi ikke har noen rapporterte tilfeller av Cerebellar Ataxia i Norge, og heller ikke er kjent med at sykdommen er prevalent i andre land vi finner Norsk Buhund, har vi kontaktet Animal Health Trust (AHT) for å få vite mer om deres forskning og relevans for Norsk Buhund i UK. I Helseundersøkelsen for Buhund 2009/10 som også inkluderer Sverige og Danmark samt hunder fra enkelte andre land, var det ingen tilfeller av CA.

Inntil mer informasjon om bakgrunnen for forskningen i UK foreligger fra AHT vil vi ikke kunne komme med noen konkrete anbefalinger for hvordan vi skal håndtere CA i rasen. På generelt grunnlag er vi forsiktige med å anbefale seleksjon som vil kunne medføre uttynning av genpoolen dersom sykdommen ikke anses ha klinisk betydning for rasen. En seleksjon av bærere for CA vil potensielt kunne tynne ut avlsgrunnlaget, og begrense den genetiske variasjonen i en populasjonsmessig liten rase som kan anses som utrydningstruet.

I avlsarbeidet for Norsk Buhund er vi avhengige av at alle bidrar, og å ha fokus på sykdommer som anses som klinisk relevant i rasen. Samtidig som vi holder oversikt over hva som rører seg i rasen, og kan gjøre vurderinger underveis som gjør at vi er raske til å reagere dersom andre helseutfordringer dukker opp.

Avlsrådet vil derfor oppfordre alle til å opprettholde fokuset på HD-røntgen og øyelysing, og prioritere gjennomføring av dette. Dette er statistikk som virkelig trengs i det videre avlsarbeidet. Samtidig vil vi gjerne ha rapporter dersom CA eller andre sykdommer skulle opptre i populasjonen. Den siste helseundersøkelsen hos Norsk Buhund ble gjennomført i årene 2009/10, og vi planlegger nå å gjenta dette slik at vi kan ha så god oversikt som mulig. Vi håper alle vil bidra, og gjøre sitt til at grunnlaget vårt videre blir best mulig. 

Vi kommer tilbake med mer info når vi har fått oversikt over situasjonen i UK.